Web Hosting

w-system web hosting

FOTO: https://websajthosting.rs/koje-vrste-web-hostinga-postoje-i-u-cemu-je-razlika/


Šta je Web Hosting?

Web hosting je profesionalna usluga obezbeđivanja prostora i propusnog opsega na snažnom kompjuterskom serveru koji je povezan sa Internetom pri velikim brzinama. Hosting kompanije održavaju velike mreže računara sa snažnim serverom na fizičkoj lokaciji poznatoj kao data centar. Ovi računarski serveri su povezani na veoma brzu i generalno stabilnu internet vezu. Data centri imaju primarnu i rezervnu energiju, brzu vezu sa Internetom i osoblje za nadgledanje sigurnosti.

w-system web hosting

Web hosting kompanije obezbeđuju deo prostora na disku i dostupnu propusnu moć klijentu za mesečnu naknadu. Kada se korisnik prijavi, onda može da učitava fajlove u svoj lični prostor na web serveru i informacije se mogu videti svima zainteresovanima na Internetu. Mesečna naknada koju plaća kompaniji za veb hosting, je mnogo manja nego što bi koštalo pokretanje servera iz vašeg doma ili ličnog servera. To je razlog zašto ove kompanije postoje. Oni vode računa o svim hardverskim, softverskim i drugim tehničkim potrebama za vas.