O NAMA

W-SYSTEM

W-System bavi se pružanjem širokog spektra usluga iz oblasti sigurnosnih sistema i informacionih tehnologija kako na teritoriji grada Čačka gde se nalazi sedište firme tako i širom teritorije Republike Srbije. Posedujemo stručan kadar sa dugogodišnjim iskustvom koji je spreman da odgovori na sve izazove i ispuni zahteve efikasno i profesionalno. Pružamo usluge projektovanja, ugradnje i održavanja sistema video nadzora, alarmnih sistema, protivpožarnih sistema, kompletne mrežene infrastrukture, VoIP telefonskih centrala i još mnogo toga.

Posedujemo veći broj licenci i sertifikata kao što su:

·        LT1 – licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

·        LT2 – licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema

·        LT3 – licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

·        B2 – licenca za izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistem

·        453 – licencirani odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

·        Paradox platinum licena – sertifikovana instalaterska licenca za Paradox opremu za alarme sisteme

·        MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) i MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) – Microsoft sertifikat iz oblasti umrežavanja i održavanja Windows servera

·        MikroTik Certified Network Associate (MTCNA ) – sertifikat iz oblasti umrežavanje RouterOS-a, uključujući usmeravanje, premošćavanje, sigurnost, bežičnu konfiguraciju

CompTIA A+ sertifikat za Help Desk računarsku podršku i održavanje PC računara, mobilnih uređaja, laptop računara, operativnih sistema i štampača.

*         Cloud servisi: Data Centar, VOIP, Cloud Serveri, Web Hosting

*         Poslovna rešenja: IT bizniš rešenja, Virtualna kancelarija,Cloud
PBX, VPN

*         Tehnička zaštita: Video Nadzor, Alarmni Sistemi, Interfoni, Cloud
snimanje za video nadzor, Kontrola Pristupa

*         Automatika: Automatske Rampe, Automatske Kapije, Pametne Kuće

*         Telekomunikacije: Projektovanje I izrada mrežne infrastructure,
Bazne Stanice, WIFI, Optika