w system kamere-video-nadzor-hala

Imajući u vidu relativno čestu pojavu kriminala kod nas i u svetu danas video nadzor predstavlja neophodnost i potrebu. Zato na njega ne treba gledati kao trošak već kao investiciju u budućnost i zaštitu kako ličnu tako i zaštitu pokretne i nepokretne imovine. Postoji mnogo bitnih faktora koje bi trebalo uzeti u obzir kako bi odabrali najbolji sistem video nazora koji bi u potpunosti zadovoljio vaše potrebe. Da li je u pitanju poslovni ili privatni prostor? Da li je prostor unutar objekta, parking ili zajedno? Da li je potrebno snimanje noću? Da li je u planu kasnija nadogradnja sistema?

Ovo su samo neka od pitanja na koje treba da znamo odgovore kako bi odabrali najisplativiji sistem video nadzora i kako ne biste imali potrebe za dodatna ulaganja u budućnosti. U sledećih nekoliko redova pokušaćemo da vam ukratko pojasnimo osnove sistema video nadzora kako bi vam olakašali odabir najboljeg sistema za vaše potrebe.

Tipovi sistema video nazora

Postoje tri osnovna tipa sistema video nadzora, analogni, digitalni i hibridni sistem. Svaki od njih ima svoje prednosti i mane pa u zavisnoti od naših potreba i mogućnosti  možemo izabrati onaj koji nam najviše odgovara.

Analogni sistem

Ovaj sistem se sastoji od analognih kamera koje su povezane, najčešće koaksijalnim kablom RG59 i BNC konektorima, direktno na snimač. U ovom sistemu signal i napajanje su razdvojeni, pa svaka kamera mora imati posebno napajanje, koje u zavisnosti od tipa kabla može biti u njegovom sklopu, ili se mora dovesti posebno uz signalni koaksijalni kabl. Za napajanje kamera potreban je odgovarajući adapter.

w system dijagram analognog sistema1Ovaj sistem je trenutno najzastupljeni kod nas zbog prisitupačne cene. Međutim sve više se prelazi na moderniji i tehnološki napredniji IP sistem video nadzora, naročito u slučajevima kada su u pitanju složeniji sistemi video nadzora za većim brojem kamera.

w-systemPostoje analogni CCTV (Closed Circuit TV) sistem koji maksimalno može da podrži HD rezoluciju (720P) i postoji AHD (Analog High Definition) koji pruža bolju rezoluciju i generalno ima dosta prednosti u odnosu na standradni CCTV sistem.

IP sistem

Moderan digitalan sistem čiji i sam naziv IP (Internet Protocol) govori da se glavnim delom oslanja na mrežnu infrastrukturu. Ovi sistemi su skuplji od analognih i zahtevaju veća ulaganja međutim predstavljaju bolje rešenje na duže staze i dobro ulaganje za budućnost. Prednosti ovog sistema su razne. Kamere su povezane sa snimačem uz pomoć mrežnog UTP kabla, najčešće kategorije 6, modula i patch kablova.

w system dijagram analognog sistema1Signal i napajanje se mogu prenositi istim kablom i uz pomoć PoE switch-a izbacuje se potreba za dodatnim kablom za napajanje kao kod analognog sistema. Glavna prednost ovog sistema je što može da pruži dosta kvalitetniju sliku počevši do HD, preko Full HD pa sve do 4K rezolucije što daje veliku prednost na mestima gde je potrebno detaljno posmatranje i kvalitetan snimak (npr. čitanje tablica na većoj udaljenosti, prepoznavanje lica i slično).

w-systemHibridni sistemi

HDTVI tehnologije (High Definition Transport Video Interface) i HDCVI (High Definition Composite Video Interface) predstavljaju kombinaciju analognih i digitalnih sistema. U ovim slučajevima digitalni signal se prenosi preko koaksijalnog kabla. Karakteristike ova dva sistema su približno slične, maksimalana omogućena rezolucija je Full HD  tj. 1080p.

Ovi sistemi se koriste kada je potrebno nadograditi postojeći zastareli analogni sistem sa novim digitalnim kamerama, a zadržati instalacije analognog sistema što često može predstavljati i najispativiju varijantu.

 

Od čega se sve sastoji sistem video nadzora?

Sistem video nadzora se sastoji od više komponenti. Sve one zajedno cine jednu celinu koja nam na kraju pruža kompletan proizvod i potpunu bezbednost.

Kamere

U zavisnosti od karakteristika i namene kamere mogu biti podeljene u više kategorija.

Prema načinu funkcionisanja kamere se dela na analogne, mrežne IP kamere i HD-CVI/HD-TVI kamere. Takođe postoje kamere koje su namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu. Jedna od najbitnijih razlika je i da li kamera ima mogućnost snimanja noću.

Po tipu kućišta kamere možemo razlikovati kao: Dome, Bullet, PTZ, BOX kamere.

w system cameras

Snimač

Snimač je uređaj preko kojeg se upravlja sistemom video nadzora. Na snimač su povezane sve kamere, u njemu se nalazi hard disk i služi za skladištenje snimaka. Postoje DVR (Digital Video Recorder) i NVR (Network Video Recorder), namena im je ista a koji će se koristiti zavisi od toga koji tip sistema video nadzora u pitanju.

w system NVR-vs-DVR-ChannelsNapajanje za kamere

U slučajevima kada je potrebno dovesti posebno napajanje za kamere koriste se klasičan adapter od 12V ili blok napajanje. U slučaju IP kamera kada postoji mogućnost napajanja kamera istim kablom kroz koji ide i signal umesto klasičnog napajanja može se koristiti PoE (Power Over Ethernet) switch.

Kablovi za povezivanje kamera i snimača

U slučaju analognog sistema video nadzora uglavnom se koriste koaksijalni kabl RG59 za signal i kabl npr. 2×0.75 za napajanje kamera. Najčešće se koristi hibridni kabl koji objedinjuje koaksijalni i naponski kabl. Za digitalne IP sisteme koristi se mrežni UTP kabl kategorija 5 ili 6.