Data Centar


Šta nudi Data centar?

Savremeni Data centri predstavljaju osnovu današnjeg poslovanja velikih kompanija. Sa uvođenjem tehnka virtuelizacije u Data centre, dolazi se do evolucije samih Data centara, a samim tim i do evolucije u savremenom poslovanju. Virtuelizacija dobija na značaju i ima najvećeg smisla upravo u Data centrima. Rad gotovo svake kompanije u največoj meri zavisi od pouzdanosti i raspoloživosti njenog informacionog sistema. Protok i dostupnost podataka neophodnih za funkcionisanje firme su od krucijalne važnosti i ti podaci se moraju prenositi i skladištiti bez gubitaka. Stoga je svaka karika u lancu prenosa podataka, njihovog skladištenja (čuvanja) i procesiranja od kritične važnosti. Data centri su jedna od najbitnijih karika u procesrianju podataka, jer informacije i podaci moraju biti dostupni pravim osobama u pravo vreme, a to će biti moguće jedino ako se obezbedi pouzdana i bezbedna IT infrastruktura.

U slučaju prekida ili havarije informacionog sistema, rad kompanije može biti kompletno zaustavljen. Zbog toga je neophodno uspostaviti pouzdanu i bezbednu IT infrastrukturu i minimizirati šanse za njen prekid. To znači da se za informatičku opremu i sisteme za skladištenje podataka moraju obezbediti visoki standardi koji garantuju stabilan rad i punu funkcionalnost uz odgovarajuće mikroklimatske uslove i redudantnost kablovskog povezivanja i napajanja. Za sve to su potrebne velike početne investicije u obezbeđenje adekvatnog prostora i opreme, specijalizovanog kvalifikovanog osoblja, a kasnije i veliki troškovi održavanja i nadgradnje sistema, uvođenja novih servisa, nadzora i upravljanja. Data centri, dakle, imaju nezaobilaznu ulogu u nesmetanom funkcionisanju kompanije.

 

Standardi za Data centre su definisani međunarodnim aktom TIA-942