Data Centar – Najbolje rešenje za čuvanje podataka i opreme

Naš Data centar omogućava velikim i malim kompanijama da svoje poslovanje obavljaju bez smetnji. Ali kako? Tako što vam nudimo na raspolaganje visoko zaštićeni informacioni sistem.

Postoje dve vrste Data centar usluga koje vam možemo pružiti:

  1. Prenos i skladištenje podataka uz kompletnu upotrebu naše opreme
  2. Prenos i skladištenje podataka uz delimičnu upotrebu vaše opreme

U prvom slučaju ukoliko ne posedujete opremu na usluzi vam je naša oprema koja se već nalazi u Data centru. Dok ukoliko raspolažete određenom opremom, nudimo vam mogućnost skladištenja iste u prostore našeg Data centra uz usluge čuvanja i prenosa podataka.

Kontaktirajte nas ukoliko imate nedoumica oko prethodno navedenih opcija, sigurni smo da ćemo uzimajući u obzir vaš budžet i opremljenost IT uređajima vrlo lako napraviti dogovor na obostrano zadovoljstvo.

Šta je Data centar?

Data centar je vrlo bitna karika u lancu prenosa podataka i skladištenja. Data centar obezbeđuje dostupnost i protok podataka koji su krucijalni za rad kompanija. I ne samo to, zaduženi su da se ceo proces prenošenja i skladištenja podataka obavlja bez gubitaka.

Zahvaljujući bezbednoj IT infrastrukturi koju pruža Data centar vaše informacije su zaštićene i dostupne samo vama.

Zašto su Data centri neophodni kompanijama?

Ukoliko se desi prekid ili havarija informacionog sistema, rad kompanije može doživeti momentalni krah. Ne dozvolite da se sa tom situacijom vaša kompanija susretne. Obezbedite Data centar koji će šanse za IT havariju minimizirati ili u potpunosti otkloniti.

Sa našim Data centrom imaćete pouzdanu i bezbednu IT infrastrukturu bez dodatnih ulaganja za kupovinu opreme, obezbeđenje prostora, video nadzora, napajanja. Takođe, ukoliko već posedujete određenu opremu nudimo vam mogućnost skladištenja iste.

Vaše podatke ili opremu smestićemo na lokaciju sa idealnim mikroklimatskim uslovima, održavanjem i visokom tehničkom zaštitom.

Da li nestanak struje remeti rad Data centra?

Nivo zaštite koji pruža W-System Data centar je na zavidnom nivou. Kako sistem ne bi pao usled prekida napajanja strujom koristimo agregate i UPS uređaje koji zajedničkim snagama preuzimaju napajanje do trenutka rešavanja problema sa električnom energijom.

Ovako visokim sistemom nadoknađivanja napajanja čuvamo osetljivu IT opremu, redundansu obezbeđujemo na svim nivoima, oprema je kontinuirano praćena napajanjem električne energije.

Takođe, tu su i sistemi za hlađenje IT opreme, automatsku detekciju, aktivaciju i dojavu požara.