Alarmni Sistemi

w system alarm slider

FOTO: https://www.eldoradoinsurance.com/el-dorado-news/can-wireless-alarm-systems-hacked/


Osnovna namena alarmnih sistema je da izvrši detekciju neautorizovanig ulaska u štićeni prostor (prostoriju, objekat).

Alarmni sistem se sastoji od alarmne centrale, šifratora, senzora različitih tipova i namena, sirene za zvučno uzbunjivanje kao i raznih modula za komunikaciju i dojavu.

 

Alarmna centrala ima namenu da komunicira i upravlja svim elementima sistema, vrši očitavanja sa senzora, aktivaciju i deaktivaciju sistema, pokreće uzbunu preko sirena kao i dojavu korisniku alarma, monitoring centru, policiji…

Senzori i detektori se dele po vrsti i nameni:

 • Senzori za detekciju pokreta
 • Senzori za detekciju loma stakla
 • Senzori za detekciju vode
 • Seizmički detektori
 • Detektori dima i uglen-monoksida
 • IC Barijere
 • Magnetni kontakti

 

Moduli za praćenje i dojavu:

 • Landline
 • GSM
 • GPRS
 • IP

Novije generacije alarmnih sistema mogu imati funkcije kao što je daljinska kontrola kućne automatike, rasvete u objektu, kontrola pristupa (rampe, automatske kapije, el. brave), celim sistemom se može upravljati sa udaljene lokacije putem interneta uz pomoć tableta ili mobilnog telefona (Android, IOS).

Jedni od najzastupljenih proizvođača alarmnih sistema na našem tržištu su DSC i PARADOX.